Nie ulega wątpliwości, że zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, zmniejszanie się surowców energetycznych oraz polityka energetyczna determinuje charakter inwestycji w sektorze (m.in. plany budowy elektrowni atomowej, wykorzystanie OZE, inteligentnych liczników itp.). Zgodnie z projektem gospodarczym, do 2025 roku Polska przeznaczy około 220 miliardów PLN na budowę nowych bloków energetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach o mocy 30 tysięcy MW. Wartość przeznaczona na rozwój sieci energetycznych zostanie powiększona o koszty projektów dotyczących linii przesyłowych, stacji i rozdzielni (400kV, 220kV i 110kV).

Eksperci i współpracownicy TEXEL monitorują planowane i prowadzone inwestycje w sektorze oraz informacje pochodzące z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska oraz od grup energetycznych działających na terenie Polski. Dzięki efektywnej współpracy z Polskimi Sieciami Elektrycznymi (PSE) i operatorami energii znamy plany inwestycyjne w sektorze i skutecznie zarządzamy posiadanym kapitałem.