Firma TEXEL od wielu lat uczestniczy w postępowaniach przetargowych związanych z zaprojektowaniem i budową infrastruktury drogowej, kolejowej i telekomunikacyjnej. Udział TEXEL w wielu stworzonych Konsorcjach dla poszczególnych projektów dał firmie niezwykłą możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia przy przygotowywaniu ofert jak i przy realizacji pozyskanych zamówień. Doświadczenie TEXEL może się okazać kluczowym aspektem dla zaplanowania optymalnej współpracy i strategii biznesowej z Partnerem Biznesowym realizującym zarówno projekty drogowe (zaprojektowanie i budowa dróg, projekty telematyki drogowej – Inteligentne Systemy Transportowe), projekty kolejowe i telekomunikacyjne.

 

Jako członek konsorcjum startowaliśmy m.in. w następujących postępowaniach przetargowych:

Sektor Drogowy:

  • Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem opłaty elektronicznej – postępowanie przetargowe ogłoszone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – skład konsorcjum: Kapsch Traffic Com AG, Durante Investments Sp.  z o.o., Texel Sp. z o.o.
  • Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących ujawniających naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie niestosowania się do sygnałów świetlnych na wyposażenie GITD w ramach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – postępowanie przetargowe ogłoszone przez Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego – skład konsorcjum: Neurosoft Sp. z o.o., Texel Sp. z o.o.
  • Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi na wyposażenie GITD w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – postępowanie przetargowe ogłoszone przez Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego – skład konsorcjum: Neurosoft Sp. z o.o. i Texel Sp. z o.o.
  • Kilka postępowań przetargowych związanych z Budową lub Zaprojektowaniem i Budową odcinków dróg ekspresowych S7, S8 i S2, ogłoszonych przez GDDKiA.

 

Sektor Kolejowy:

  • Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK) – postępowanie przetargowe ogłoszone przez Polskie Koleje Państwowe SA – skład konsorcjum: Asseco Poland S.A, Cube.ITG S.A., Enamor Sp. z o.o., Intertrading Systems Technology Sp.  z o.o., Texel Sp. z o.o.

 

Sektor telekomunikacyjny:

  • Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I – postępowanie przetargowe ogłoszone przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA – skład konsorcjum: Asseco Poland S.A, Sat-Guard Defence Sp. z o.o., Texel Sp. z o.o.