Firma Texel sama bądź w ramach w współpracy z firma „córką” TNS realizuje od wielu lat prace związane z doprowadzeniem zasilania do obiektów, urządzeń i systemów drogowych instalowanych na polskich drogach (zarówno zarządzanych przez GDDKiA, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Powiatowych, czy Gminnych).

W ramach wykonywanych prac elektrycznych doprowadziliśmy prąd (zasilanie stałe oraz zasilanie tymczasowe w postaci tzw. prądu budowlanego) bądź przyspieszyliśmy procedury wstrzymujące doprowadzenie zasilania do bramownic systemu ViaTOLL i urządzeń zainstalowanych na tych konstrukcjach wsporczych (w kilkuset lokalizacjach), doprowadziliśmy zasilanie do urządzeń służących do detekcji przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (w dwudziestu lokalizacjach), doprowadziliśmy zasilanie do urządzeń służących do pomiaru odcinkowej prędkości (w kilku lokalizacjach) czy doprowadziliśmy zasilanie do systemu drogowej informacji pogodowej (w kilku lokalizacjach).

W ramach realizacji prac prądowych firma Texel wykonuje kompleksowo wszystkie prace:

  • od uzyskania umowy przyłączeniowej w imieniu i na rzecz Zamawiającego wraz z warunkami przyłączeniowymi,

poprzez

  • aneksowanie warunków przyłączeniowych na bardziej dogodne dla Wykonawcy i Zamawiającego,
  • przygotowanie projektów przyłączy elektroenergetycznych i całej dokumentacji wykonawczej (wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód od posiadaczy gruntowych),
  • realizację prac w terenie (wraz z instalacją konstrukcji wsporczych, jeżeli takie prace są wymagane przez podmiot zlecający), wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń pozwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym (np. zajętość pasa, wykonanie projektów Tymczasowej lub Stałej Organizacji Ruchu wraz z wykonaniem tych Organizacji w terenie),
  • uzyskanie Umów Dystrybucyjnych i Umów Sprzedaży (lub jednej tzw. Umowy Kompleksowej) w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
  • dostarczenie dokumentacji powykonawczej (niezbędnej dokumentacji do wykonania odbiorów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą kontraktu),
  • do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie powierzane prace wykonywane są należycie i terminowo z zachowaniem wymaganego okresu gwarancji.

Pracownicy i przedstawiciele firmy posiadają dobre relacje z Zakładami Energetycznymi, które wielokrotnie doprowadziły do szybszego doprowadzenia zasilania (w postaci prądu stałego oraz tzw. prądu budowlanego) i zawierania korzystniejszych Umów Przyłączeniowych oraz Umów Kompleksowych (umów dystrybucyjnych i sprzedażowych) do urządzeń dostarczanych w ramach podpisanych umów.