Energetyka

Energetyka

Monitorowanie planowanych i prowadzonych inwestycji w sektorze energetycznym.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Systemy bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej.
Infrastruktura

Infrastruktura

Realizacja inwestycji związanych z budową infrastruktury drogowej, kolejowej oraz telekomunikacyjnej.

Czerwone światło

Czerwone światło

System detekcji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle.
ViaTOLL

ViaTOLL

Krajowy System Poboru Opłat - ViaTOLL
Przyłącza energetyczne

Przyłącza energetyczne

Projektowanie i budowa przyłączy energetycznych.