Siedziba: Warszawa, ul. Smolna 20/6

Numer KRS: 0000037237

Numer NIP: 113 225 97 64

Numer Regon: 016349983

Kapitał zakładowy: 644 500 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset PLN)

KRS online: http://www.krs-online.com.pl/texel-sp-z-o-o-krs-35099.html

 

Firma TEXEL Spółka z o.o. obecna jest na polskim rynku od 2001 roku. Podstawą działalności TEXEL jest profesjonalna obsługa klientów w zakresie kompleksowego doradztwa strategicznego w projektach na rynku Polskim.

TEXEL głównie współpracuje z klientami działającymi w sektorze drogowym i kolejowym (ITS – Inteligentne Systemy Transportowe), systemów bezpieczeństwa (w tym dla infrastruktury krytycznej), telekomunikacyjnym i energetycznym.

TEXEL wraz ze swoją spółką córką TNS (Telecommunications Networks and Systems) współpracował między innymi z takimi firmami jak: Kapsch, SK Holdings, Asseco, Cube ITG, Neurosoft, SELEX ES, Interconsulting Srl, Motorola, Alcatel oraz Saab.

Nie wszystkie projekty mogą być ujawnione, ze względu na zapisy umów chroniące wykonawców lub klientów.

KILKA PRZYKŁADÓW WSPÓŁPRACY:

2001 – wraz z MOTOROLA, budowa na terenie województwa mazowieckiego, pierwszego systemu łączności policyjnej standardu TETRA;

2004 – wraz z ALCATEL, wygranie przetargu na budowę pierwszego w Polsce Automatycznego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym;

2006 – wraz z SAAB Communications i WAREL SA, uzyskanie zamówienia na budowę kompleksowych rozwiązań ochrony i zabezpieczenia obiektów wojskowych w ramach NSIP;

od 2008 do chwili obecnej – współpraca z firmami grupy Kapsch.  Od dnia 2 listopada 2010 r. w ramach konsorcjum z firmą austriacką Kapsch TrafficCom i Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. realizujemy dla Zamawiającego (GDDKiA) kontrakt opiewający na 4,9 miliarda złotych dotyczący wprowadzenia i utrzymania do listopada 2018 r. elektronicznego systemu poboru opłat dla pojazdów pow. 3,5 tony o nazwie viaTOLL oraz wybudowania i utrzymania dwóch odcinków manualnego poboru opłat na autostradzie A4 i A2 dla pojazdów osobowych;

od 2012 do chwili obecnej – w ramach konsorcjum z firmą Neurosoft współpracujemy odnośnie wprowadzenia w Polsce systemu detekcji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle oraz odcinkowego pomiaru prędkości. Od dnia 18 czerwca 2014 wdrażamy system czerwonego światła w 20 lokalizacjach w Polsce dla Zamawiającego, którym jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Oferta firmy TEXEL:

  • Wprowadzenie Partnera i jego produktu na rynek polski (zaznajomienie z realiami rynku, przekazanie informacji na jego temat, wspólne uczestnictwo w organizowanych targach, konferencjach, organizacja spotkań, uzgadnianie strategii kampanii medialnych i PR, itp.).
  • Zbieranie informacji na temat planów przetargowych u potencjalnych klientów i ich analizowanie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i możliwymi warunkami przetargu dla swojego Partnera.
  • Wyszukiwanie odpowiednich ogłoszeń przetargowych dla Partnera. W trakcie procedury przetargowej w ramach konsorcjum prowadzimy profesjonalną obsługę merytoryczną i prawną (przygotowanie: dokumentacji przetargowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz przepisami PZP (Prawa Zamówień Publicznych).
  • TEXEL zapewnia pełną obsługę Partnera w trakcie trwania procedury przetargowej (przedstawianie konsorcjantom potencjalnych wykonawców i podwykonawców, przygotowywanie odpowiedzi na pytania zamawiającego, wniesienie protestów, opracowywanie pytań dotyczących SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) pod adresem zamawiającego).
  • Reprezentowanie Partnera w procedurze odwoławczej przed KIO (Krajowa Izba Odwoławcza).
  • Tworzenie baz danych odnośnie dostępności materiałów, sprzętu, surowców, wykonywanie podstawowych tłumaczeń i korekt tekstów, monitoring działań konkurencji i itp. czynności).