Texel monitoruje plany wdrażania projektów unijnych, dzięki czemu  firma dysponuje skuteczną strategią działania dla danego projektu.

Oferujemy swoim klientom działania związane z rozpoznaniem dostępności funduszy unijnych dla perspektywy 2014 -2020 oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku o dotację.

W perspektywie dofinansowań unijnych 2014 – 2020 z realizacją finansową do 2022 r. prowadzone są nabory do realizacji projektów z następujących programów znaczących z punktu widzenia TEXEL:

Programy Regionalne o budżecie 31 mld EURO.

Program Inteligentny Rozwój o budżecie 8,61 mld EURO.

Program Infrastruktura i Środowisko o budżecie 27,41 mld EURO.

Program Polska Wschodnia o budżecie 2mld EURO.

Program Polska Cyfrowa o budżecie 2,17 mld EURO.