KSZR na sieci TEN-T z szansą na dofinansowanie

Luty 17, 2016

GDDKiA złożyła wniosek aplikacyjny w celu uzyskania współfinansowania ze środków europejskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla I etapu projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. Etap I KSZRD na sieci TEN-T w latach 2016-2020 obejmie sieć…

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach w Unii Europejskiej

Styczeń 7, 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy Komisji Europejskiej (decyzja 2009/750/WE) w sprawie…

Ułatwienia w systemie viaTOLL

Listopad 19, 2015

Użytkownicy systemu viaTOLL mogą teraz skorzystać z darmowego narzędzia mobilnego, które umożliwia sprawdzanie stanu salda, doładowywanie konta oraz wyszukiwanie Miejsc Obsługi Klienta.  Stworzenie aplikacji to wynik badań satysfakcji użytkowników systemu i zgłaszanych przez nich uwag. Z badań przeprowadzonych przez GDDKiA…

Rząd przyjął projekt dot. zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi

Październik 27, 2015

Lepsza współpraca sektora publicznego i prywatnego przy inwestycjach infrastrukturalnych, doprecyzowane przepisy, elastyczne procedury i realizacja celów społecznych – zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane i usługi. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o umowach…

Niemal stuprocentowa szczelność systemu viaToll

Październik 15, 2015

W ciągu 51 miesięcy działania elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaToll (ciężarówki) i viaAuto (samochody osobowe) połączonego z poborem manualnym, do budżetu GDDKiA wpłynęło 5 mld złotych, informuje zarządca systemu Kapsch Telematic Services. System ten uruchomiono w lipcu 2011 r.…

Podpisana umowa z GITD

Październik 7, 2015

W ramach podpisanej umowy ze Skarbem Państwa – Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, TEXEL prowadzi prace związane z doprowadzeniem stałego zasilania do stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi. W skład prac wchodzi: sporządzenie projektów przyłączy…

GDDKiA i PKP PLK na froncie inwestycji wartym 174 mld zł

Październik 5, 2015

W trakcie bieżącej perspektywy unijnego budżetu drogowcy i kolejarze planują wydać na inwestycje łącznie ok. 174 mld zł. Gigantyczne pieniądze to zarówno szansa, jak i wielkie wyzwanie. Podkreślali to uczestnicy panelu „Europa Centralna na froncie inwestycji infrastrukturalnych”, który odbył się…

MIR: ponad 358 mld zł wydanych w perspektywie 2007-2013

Wrzesień 28, 2015

Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 358,9 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 254,4 mld zł – poinformował w poniedziałek resort infrastruktury i rozwoju. W tym czasie podpisano ponad 106,3 tys. umów o wsparcie z UE…

MIR: przetargi na 1714 km dróg w nowym programie

Wrzesień 24, 2015

Dla 126 odcinków dróg o długości 1714 km ogłoszono już przetargi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – poinformował dyrektor w MIR Rafał Nowak. Wartość tych inwestycji to 56 proc. środków przeznaczonych na cały program, szacowany na…