TEXEL Sp. z o.o. oferuje

kompleksowe doradztwo i zarządzanie projektami z zakresu sektora drogowego i kolejowego (ITS – Inteligentne Systemy Transportowe), systemów bezpieczeństwa (w tym dla infrastruktury krytycznej), telekomunikacji oraz energetyki. » więcej

  • AKTUALNOŚCI: KSZR na sieci TEN-T z szansą na dofinansowanie

    GDDKiA złożyła wniosek aplikacyjny w celu uzyskania współfinansowania ze środków europejskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla I etapu projektu Krajowego » więcej